Napisz program w C++ który rozwiązuje czy dana liczba jest
a) <o - za pomocą if oraz switch.
b) >0 - za pomocą if oraz switch.
c) =0 - za pomocą if oraz switch.

I TO NIE MA BYĆ WYBÓR ODPOWIEDZI TYLKO KAŻDY PODPUNKT ROZWIĄZANY!!!

z góry dziękuje za pomoc ;) pamiętajce C++ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T22:19:33+01:00
Ad a)
IF:
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int liczba;
cout << "Podaj liczbe: "; cin >> liczba;
if(liczba<0){
// jakiś kod
}

return 0;
}

SWITH:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int liczba;
cout << "Podaj liczbę: "; cin>>liczba;

swith(liczba){

case <0: //jakiś kod

}

return 0;
}

ad b)
IF:
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int liczba;
cout << "Podaj liczbę: "; cin>>liczba;
if(liczba>){
//jakiś kod
}
return 0;
}
SWITH:
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int liczba;
cout << "Podaj liczbę: "; cin>>liczba;
swith(liczba){
case >0: //jakiś kod
}
return 0;
}

ad c)
IF:
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int liczba;
cout << "Podaj liczbę: "; cin>>liczba;
if(liczba==0){
//jakiś kod
}
return 0;
}
SWITH:
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int liczba;
cout << "Podaj liczbę: "; cin>>liczba;
swith(liczba){
case 0: // jakiś kod
}
return 0;
}

to chyba jakoś tak było (nie pamiętam dokładnie xD programuje teraz z Javie :) )