Proszę o przetłumaczenie na angielski

W gazecie "News" z 23 marca przeczytałam Pana artykuł, w którym mówi Pan o wprowadzeniu zakazu ruchu prywatnych samochodów w centrach dużych miast.
W swoim artykule pisze Pan, że powinien być zakaz ruchu prywatnych samochodów w centrach miast. Uzasadnia to Pan dużym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza oraz korkami. Całkowicie się z Panem zgadzam. Sama mieszkam w dużym mieście i dostrzegam zagrożenia jakie niosą samochody.
Uważam,że prywatne samochodu nie powinny mieś prawa wjazdu do centrum miasta. Powinno to być zastąpione przez autobusy komunikacji miejskiej. Rozwiązało by to wiele problemów, m.in korki, duży hałas, potrącenia pieszych przez śpieszących się kierowców.
Bardzo bym chciała, by mój list został opublikowany na łamach waszego pisma, ponieważ jestem ciekawa opinii innych osób na ten temat.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T22:07:25+01:00
In the newspaper "News" of 23 March I read your article, which tells you to ban private car traffic in inner cities.
In his article says the LORD, that it should be a ban on movement of private cars in city centers. This justifies the great Lord noise, air pollution and traffic jams. Totally agree with you. I live alone in a big city and I see the danger posed by cars.
I believe that private cars should not muscle the right of entry to the city center. This should be replaced by buses. This would solve many problems, m.in plugs, big noise, hurrying off pedestrians by drivers.
I wish that my letter was published on the pages of your letter, because I am curious of others opinions on this subject.