Pies goni zająca z prędkością 17 km/h, a zając ucieka z prędkością 14 km/h. W chwili rozpoczęcia pogoni odległość między psem a zającem wyniosła 150 m, a zając do zarośli, w których mógł się skryć był oddalony o 520 m. Czy pies dogoni zająca?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T21:48:04+01:00
Pies goni zająca z prędkością 17 km/h, a zając ucieka z prędkością 14 km/h. W chwili rozpoczęcia pogoni odległość między psem a zającem wyniosła 150 m, a zając do zarośli, w których mógł się skryć był oddalony o 520 m. Czy pies dogoni zająca?

odległość psa od zarośli-150+520=670m=0,67km
prędkość psa-17 km/h

odległość zająca od zarośli-520m=0,52km
prędkość zająca-14 km/h

0,67:17=0,04h
0,52:14=0,037h

0,037-0,04=-0,003h

Zając zdążył uciekł dla psa.