Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:41:33+01:00
1."Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję" Słysząc, że na Placu św. Piotra zgromadziło się bardzo dużo młodych ludzi, Jan Paweł II jedne ze swych ostatnich słów skierował właśnie do młodzieży. Nauczanie Papieża skierowane było przede wszystkim do młodych ludzi, których umiłował szczególnie i szukał ich przez cały okres papieskiej posługi. Szczególnie czekał Papież na „Światowe Dni Młodzieży”, aby wlewać w młode serca miłość, wiarę i naukę Chrystusową.

2.„Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, a młodzi Kościołowi" – Papież tłumaczył, że postępując zgodnie z nauką Chrystusa będziemy żyć uczciwie, szlachetnie i w poszanowaniu godności należnej każdemu człowiekowi. To działa w obie strony bo Kościół też może się uczyć czegoś od młodych, nie zawsze musi być poważnie. Można Boga sławić wesoło śpiewając, pielgrzymując i modląc się.

3."Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Tymi słowami Jan Paweł II w roku 1985 rozpoczął list do młodych całego świata.To bardzo głęboka myśl, która wprowadza nas we wnętrze człowieka. Nie ważny jest wygląd zewnętrzny, pochodzenie, kolor skóry, ważne jest to co tkwi w nas. Serce pełne miłości, wiary i nadziei to są prawdziwe wartości człowieka.

4. „Zanim stad odejdę, proszę was abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. To przesłanie papieża do młodzieży, aby szanowali rodziców, ojczyznę i nigdy nie zapomnieli o tych którzy walczyli o naszą wolność i oddali za nią życie. Musimy znać i pamiętać naszą historię bo dzięki temu jesteśmy wolnym narodem.

5. „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jeśli równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” Czyli dobro zawsze powraca jeśli drugiemu pomagamy to nam też ktoś pomoże. Dlatego powinniśmy być szlachetni i bezinteresowni a tym samym będziemy obdarowani.

2 5 2