Zadanie 1
Oderwany od skały kamień o masie 1 kg spada z wysokości kilkudziesięciu wektorów. Po upływie 2 sekund od chwili rozpoczęcia spadania kamień ma energię kinetyczną równą.

Zadanie 2
Elektron w atomie wodoru krąży po orbicie o promieniu 0,5 * 10 ( do potegi - 10)m. Ile razy zmieni się energia potencjalna jeśli po pochłonięciu przez atom porcji energii przeszedł na orbitę o promieniu 4- krotnie większym?

Zadanie 3
Kacper rzucił piłkę z szybkością 10m/s. Czy może ją złapać Zosia stojąca na balkonie
na wysokości 4,5m?

Zadanie 4
Oblicz moc silnika, który wciąga na ze stałą prędkością na wysokość 5m w czasie 10 sekund betonowy blok o ciężarze 10 KN.

Zadanie 5
Oblicz II predkosc kosmiczna dla Plutona o masie 5,6*10(do potęgi 24)

Zadanie 6
Ze stołu( 1 m na podłogę ) podniesiono filiżankę o masie 100 g i ustawiono ją na półce, na wysokości 80cm nad stołem. O ile wzrosła energia potencjalna filiżanki?
PROSZĘ O JAKĄ KOLWIEK POMOC!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:50:12+01:00
Witaj ponownie
4.
dane h=5m, t=10s, Q=10 kN, g=10m/s2
szukane P
P = W/t ........W = F *s.......F=Q.......s=h
P = Q *h/t = 10 kN *5m/10s = 5 kW
Moc silnika wynosi 5 kW.
5.
dane G=6,67*10(-11)Nm2/kg2, M=0,127*10(23)kg, R=1137 km
szukane v" - II prędkość kosmiczna
v" = √2GM/R = √[2 *6,67*10(-11)Nm2/kg2 *0,127*10(23)kg* //1,137*10(6)m] =
v" = √[1,49*10(6)m2/s2 = 1,22*10(3)m/s = 1,22 km/s
Po weryfikacji danych astronomicznych dla Plutona II prędkośc kosmiczna
wynosi dla niego ok. 1,22 km/s.
6.
dane m=100g=0,1kg, ∆h=0,8m, g=10m/s2
szukane ∆Ep
∆Ep = mg∆h = 0,1kg *10m/s2 *0,8m = 0,8 J
Ep wzrosła o 0,8 J.

Semper in altum.....................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości - pytaj.
.... Ponieważ widzę, że doceniasz wiedzę, którą dostajesz /oraz czas i wysiłek/
więc możesz na mnie liczyć i jeśli dasz wcześniej znać, to rozwiązanie będzie
już na Ciebie czekać w momencie zgłoszenia.
2010-03-23T21:12:07+01:00
--- ZADANIE 1 ---

Ek=0,5mg²t²=0,5*1kg*100m²/s²*4s²=200J
Odp. Po upływie 2 sekund od chwili rozpoczęcia spadania kamień ma energię kinetyczną równą 200J.
----------------------------------------------------------------------

--- ZADANIE 2 ---

Energia potencjalna (Ep)= -ke₂/r
Ep₁= -ke₂/r₁
Ep₂= -ke₂/r₂
Ep₂/Ep₁=r₂/r₁=4

Odp;. Zmieni się 4 razy, jednakże nadal będzie ujemną.

----------------------------------------------------------------------

--- ZADANIE 3 ---

Ek<->Ep
0,5m[vo]2 =mgH
H=[vo]2/2g = 100m²/s² //20m/s²=5m>4,5m

Odp. Będzie mogła złapać piłkę.

----------------------------------------------------------------------

--- ZADANIE 4 ---

P = Q*h/t=10kN*5m/10s=5 kW
Odp. Moc tego silnika jest równa 5 kW.

----------------------------------------------------------------------

--- ZADANIE 5 ---

---

----------------------------------------------------------------------

--- ZADANIE 6 ---

∆Ep=mg∆h=0,1kg*10m/s²*0,8m=0,8J

Odp. Energia ta wzrosła o 0,8J.