Odpowiedzi

2010-03-24T14:46:45+01:00
Elektroujemność--jest to zdolność atomu do przyciągania elektronów.Elektroujemność wraz ze wzrostem liczby atomowej w okresach rośnie,a w grupach maleje.Nie rozpatruje się elektroujemności helowców,gdyż ich struktura elektronowa jest stabilna.

Najmniejsze atomy dążą do konfiguracji helu,czyli do uzyskania pary elektronowej-spełniają więc regułę dubletu elektronowego.