Terytorim Polski to obszar 322 577 km²,w tym 8682 km² to obszar morza terytorialnego,a 1991 km² - obszar zajmowany przez morskie wody wewnętrzne.Oblicz jaki procent obszaru Polski stanowi obszar morza terytorialnego,a jaki- obszar morskich wód wewnętrznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T19:50:00+01:00
322 577 km² - 100%
8682 km² - x
x=2,7%=3%

322 577 km² - 100%
1991 km² - x
x=0,6%
2 5 2