Zad 1
Jaką wadę wzroku korygują okulary 6d oraz -3d?

Zad 2
Jak daleko od soczewki skupiającej o ogniskowej 10 cm powstanie dwukrotnie powiększony oraz odwrócony przedmiot? W jakiej odległości od soczewki jest przedmiot?

Zad 3
Szybkość światła w powietrzu wynosi 300 000 km/s, a ile wynosi w wodzie?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:11:53+01:00
Zad1
6d- nadwzroczność
-3d- krótkowzroczność

Zad.3
Dane:
C = 300000 [km/s]
n = 1,34
Szukane:V

n = c/V
V = c/n = 300 000 [km/s] / 1,34 = 223880,5 [km/s]