Odpowiedzi

2010-03-23T19:04:32+01:00
A)1cm- 5000m 1cm- 5km
b)1cm-20000 1cm-20km
2010-03-23T19:11:13+01:00
A) 1:500 000
1cm-500 000cm
1cm-5 000m
1cm-5km

1cm-5km
Xcm - 225km

x= (225km*1cm)
---------------
5km

X=24km

[te przerywane kreski to kreska ułamkowa]

b) 1: 2 000 000
1cm-2 000 000cm
1cm-20 000m
1cm-20 km

1cm-20km
Xcm - 225km

X= (225km*1cm)
----------------
20km

X= 11,25 cm