Całkowita granica Polski wynosi 3511 km.Najdłuższa linia graniczna jest z Czechami i wynosi 732 km,a najkrótsza z Litwą - 104 km.Granica morska wynosi 440 km.Jaki procent całkowitej granicy polski stanowi każda z linii granicznych?

3

Odpowiedzi

2009-10-28T19:41:15+01:00
3511km - 100%
732km - x
x= 732*100%/3511
x=21%

3511km - 100%
104km - x
x=104*100%/3511
x=3%

3511km - 100%
440km - x
x=440*100%/3511
x=12%
6 4 6
2009-10-28T19:43:18+01:00
100% - 3511 km
x1 % - 732

x1% = 100% * 732km / 3511km = 21%

100% - 3511 km

x2% - 104 km

X2% = 100% * 104km / 3511km = 3%

100% - 3511 km
x3 % - 440 km

x3 % = 100% * 440 km / 3511 km = 12,5 %

Wszystkie wyniki podane są w przybliżeniach :)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T19:48:34+01:00
100%-------3511
x-------732

x*3511=100%*732/:3511
x= 100%*732 pod kreską 3511 = w przybliżeniu 21%
Z Czechami

100%------3511
x --------104
X*3511=100%*104/:3511
x=100%*104 pod kreską 3511 = w przybliżeniu 3%
z Litwą

100%------3511
x-------440
x*3511=100%*440 /:3511
x=100%*440 pod kreską 3511 = w przybliżeniu 11 % :)
Granica morska
6 5 6