Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:08:58+01:00
Postacie ukazane na fresku:
1. Zenon z Kition lub Zenon z Eleii(?)
2. Epikur
3. (Fryderyk II Gonzaga)(?)
4. Boecjusz, Anaksymander z Miletu lub Empedokles z Akragas(?)
5. Awerroes(?)
6. Pitagoras(?)
7. Alcybiades lub Aleksander Wielki(?)
8. Antystenes z Aten lub Ksenofont(?)
9. Hypatia z Aleksandrii (Francesco Maria della Rovere lub Margerita)
10. Ajschines lub Ksenofont(?)
11. Parmenides z Eleii(?)
12. Sokrates(?)
13. Heraklit
14. Platon
15. Arystoteles
16. Diogenes z Synopy?
17. Plotyn(?)
18. Euklides lub Archimedes z uczniami (Bramante)(?)
19. Strabon lub Zoratusztra(?) (Baldassare Castiglione lub Pietro Bembo)
20. Ptolemeusz(?)
21. Protogenes (Giovanni Antonio Bazzi, Perugino lub Timoteo Viti)
R: Apelles (Rafael)
94 4 94
2010-03-23T19:09:33+01:00
Rafael ukazał na nim spotkanie wszystkich wielkich filozofów starożytności. W centrum stoją Platon i Arystoteles. Platon, z podobizną Leonarda da Vinci, pokazuje palcem niebo jako źródło wszystkich inspiracji i idei. Arystoteles wskazuje ziemię, przyrodę. Starzec leżący na schodach to Diogenes, a opierający się o blok kamienny - Heraklit, z podobizną Michała Anioła. Na malowidle pojawiają się także: Pitagoras, Sokrates, Euklides. Autor postanowił także umieścić swój autoportret.
37 4 37