Odpowiedzi

2010-03-23T21:04:09+01:00
1. CZTERY DOWODY:
-zamiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej
-Przemienienie na Górze Tabor
-cudowne rozmnożenie chleba
-chodzenie po wodzie
2. Krzyż Święty jest symbolem męki Chrystusa. Wierni w jego kierunku zanoszą modlitwy, jest umieszczany w centralnym miejscu w budynkach sakralnych, otaczany jest nabożną czcią.
3. Nauczanie Jana Pawła II obejmowało wiele zagadnień, które często poruszane są we współczesnym świecie. Pozostawił nam mnóstwo przemówień, książek, listów, encyklik i wiele innych rzeczy pisemnych, w których zawarł wartości jakimi każdy chrześcijanin powinien się kierować i z dnia na dzień do nich dążyć.
4. Jezus był silnie związany z Mojżeszem (a takze Eliaszem), ponieważ w czasie swej męki na krzyżu, w czasie umierania, zyskuje głębszą świadomosć tego że odchodzi, modląc sie do nich. Po rozmowie z Mojżeszem i Eliaszem Jezus inaczej niesie w sobie swoją śmierć.
5. ADWENT + jest to radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa, tj. Boże Narodzenie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T21:14:25+01:00
1.
a) rozmnożenie chleba
b) wygnanie czartów z opętanych
C. chodzenie po morzu
d) wskrzeszenie umarłych
2.krzyż symbolizuje nam śmierc i mękę Pana Jezusa. Podczas ukrzyżowania Jezus nie myśląc o wynagrodzeniach oddał swoje życie, tym samym oczyszczając wszystkich ludzi z grzechu. powinniśmy byc wdzięczni Jezusowi za ten czyn, lecz niektórzy ludzie nie doceniają jego bólu i wysiłku.
3. Jan Paweł II podczas swoich spotkań z ludźmi starał się nauczac wszystkich, szczególnie młodzież do lepszego postępowania, życia według wiary. Cały świat kochał Jana Pawła II za jego wierne oddanie Bogu i przezwyciężanie wszelkich trudów codziennego życia.
4.Jezus maił ogromne zaufanie do Mojżesza. Dowodem tego było powierzenie wyprowadzenia Izraelitów z niewoli Egipskiej. Jezus i Mojżesz wiernie służąc Bogu nauczali wiernych ludzi.
6. adwent- to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia.
1 5 1