Samochód przejachał pierwsze 150km podróży w czasie 2 godzin, następne 50km w czasie (jedna druga:)) godziny. Z jaką średnią prędkością pokonał cały dystans?
Gdyby sprinter mógł biec stale z prędkością 10metrów na sekunde, to pokonywałby:
w ciągu 1minuty ....... metrów
w ciągu 1godziny....... metrów
w ciągu 1godziny....... kilometrow

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:10:28+01:00
Średnia prędkość w czasie 2 godzin po przejechaniu 150km
wynosi 75km/h
Średnia prędkość w czasie 30 minut po przejechaniu 50km
wynosi 100km/h
Średnia prędkość jazdy wynosi
(100km/h+75km/h):2= 175km/h:2= 87,5km.h
Odp.: Średnia prędkość wyniosła 87.5km/h

w ciągu :
1min- 10m*60s=600m
1 godz- 600m*60min=36000m
1 godz- 36000m=36km
1 5 1
2010-03-23T19:10:55+01:00
10m ----> 1s
60*10=600
w ciągu minuty 600 m
600*60=36000
w ciągu godziny 36000m
36000m = 36km
w ciągu godziny 36km
2010-03-23T19:12:59+01:00
150km+50km= 200km
2h+ 0,50h= 2,5h
V=s/t
V= 200km/2,5h= 80km/h

1min.=60s
60s × 10m= 600m

1h=60min.=3600s
3600s × 10m= 36000m

36000m= 36km