Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:31:15+01:00
Ad. 1

Nieudolne rządy "gnuśnych królów" z dynastii Merowingów oraz zwyczajowe dzielenie państwa między spadkobierców władcy , walki wewnętrzne pomiędzy członkami rodu spowodowały ogromne niezadowolenie możnych oraz poddanych. Kiedy Pepin Mały został koronowany na króla Franków w 751 roku dzięki zasługom swojego ojca - Karola Młota, który pokonał Arabów pod Poitiers otrzymał od papieża sankcję religijną w zamian za utworzenie Państwa Kościelnego (755 rok). W tych okolicznościach także ustalono ceremoniały koronacji średniowiecznych. Ludzie widzieli w Karolingach odrodzenie państwa i nie zwiedli się.

Ad. 2

Rozszerzenie granic od Atlantyku po Łabę i Soławę, rozbicie koczowniczego państwa Awarów nad środkowym Dunajem, wojny z Saracenami w Hiszpanii (granica na rzece Ebro), wpływy na Półwyspie Apenińskim (zlikwidowanie państwa Longobardów w 774 roku) umożliwiło mu koronowanie się na króla Włoch oraz 25 grudnia, w Boże Narodzenie w 800 roku został koronowany na Cesarza Rzymskiego.
Podzielił swoje państwo na 700 hrabstw zarządzanych przez hrabiów. Wprowadził także monarchie patrymonialną. Wprowadzono obowiązek służby wojskowej. Państwo Karola Wielkiego nie miało stolicy, bowiem władca podróżował po całym kraju. Mimo wszystko Karol darzył sentymentem oraz rozbudowywał miasto Akwizgran, które zostało później uznane za stolicę cesarstwa (rex ambulans). Zreformował szkolnictwo, budowa szkół katedralnych, Nauczano siedmiu nauk wyzwolonych - trivium i quadrivium. Zreformował także alfabet, który stał się czytelniejszy i łatwiejszy do używania. Zaczęto także przepisywać księgi w klasztornych skryptoriach. Powołał także specjalną komisję, która podróżowała po kraju i miała na celu zbierania informacji od lokalnej ludności o lokalnym władcy, aby uniknąć problemów oraz usuwać z tych stanowisk osób do tego niegodnych lub nadużywając swojej władzy.
6 4 6