Odpowiedzi

2010-03-23T19:11:35+01:00
Obraz Hansa Memninga pt. „Sąd Ostateczny” jest tryptykiem. Ukazana rzeczywistość ma charakter dualistyczny, można w niej dostrzec opozycję: świętość- grzeszność, góra- dół, to, co po prawej stronie Zbawiciela- to, co po lewej stronie, jasność- ciemność, ład- bezład. Podstawowym środkiem artystycznego wyrazu jest tu kontrast.
Górna połowa środkowej części obrazu, zarezerwowana dla Jezusa, Maryi, Jana Chrzciciela i dwunastu apostołów, symbolizuje strefę sacrum. Miejsce dla istot najwyższych wyznacza światło emanujące z ciała Zbawiciela w postaci złotych kręgów. Tęcza to znak przymierza między Bogiem a ludźmi. Złota kula przypomina o Bożej władzy nad światem. Syn Boży jako sędzia prawą ręką wskazuje drogę zbawionym, a lewą- grzesznikom, skazanym na potępienie. Dolna połowa części środkowej to ziemia, sfera profanum. Tutaj centralne miejsce zajmuje św. Michał trzymający wagę. Waga to znak Bożej sprawiedliwości. Postacie, które wychodzą z grobów, to zmarli wezwani na Sąd Ostateczny.
Lewe skrzydło tryptyku (widzimy je po prawej stronie) ukazuje diabły spychające grzeszników do piekła. Dominuje tu ciemna i złowroga sceneria. Brak łady architektonicznego i kompozycyjnego wyraża niepokój i strach.
Prawe skrzydło tryptyku (widzimy je po lewej stronie) ukazuje schody prowadzące do bram raju, a niżą jest symbolizujący Boga, kolor złoty. Na kryształowych schodach symbolizujących drogę do wieczności, czeka św. Piotr z kluczem do bramy raju, której pilnują aniołowie.

Ja to ostatnio oddałam jako zadanie i było dobrze.
1 5 1