Odpowiedzi

2009-10-28T19:33:23+01:00
Ojciec podzielił ziemie na trzech synów.Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha, drugiemu 3/7 reszty i 1 ha, a trzeciemu 2/3 tego co zostało i dodał ostatni hektar. Ile hektarów ziemi otzrzymał każdy z synów i jak duzy był majątek.


x- ilość ziemi
x=1/3x + 1 + 3/7x + 1 + 2/3*(x-(1/3x + 1 + 3/7x + 1))+1
x=7/21x + 3 +9/21x +2/3*(x-(1/3x + 1 + 3/7x + 1))
x=16/21x +3 + ⅔*(x-(16/21x +2))
x=16/21x + 3 +⅔*(5/21x -2)
x=16/21x +3 +10/63*x - 4/3
x=48/63x + 10/63x + 9/3 - 4/3
x=58/63x + 5/3 |*63
63x=58x + 105
5x = 105
x=21 ha <---majątek ojca
Pierwszy syn : 1/3*21 +1 = 7 +1= 8 ha
Drugi Syn : 3/7*21 +1 = 9 +1 = 10 ha
Trzeci syn = 21-(10+8) = 3 ha

Odp: Ojciec miał 21 Ha, 8 oddał pierwszemu synowi, 10 durgiemu, a 3 trzeciemu


Pomogłem?? Podziękuj