1. niszczenie lasów deszczowych .
2. raj utracony.
3. lekarstwa z lasów deszczowych
4. leśna spiżarnia
5 skutki wycinania lasów
6 ludzie lasów
7. co można zrobić aby ocalić te lasy

Pani czytała to z takiej grubej encyklopedii każdy punkt to inny rozdział z działu o lasach równikowych (niebieska okładka )

proszę o rozwiązanie tego zadania ,

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:20:35+01:00
1 codziennie zwłaszcza na terenach Amazonii są codziennie wycinane ogromne powierzchnie lasów.
2 Lasy tropikalne to raj. Są tam nieznane gatunki zwierząt i roślin. A my z każdym dniem ten raj tracimy przez wycinanie lasów.
3 naukowcy dochodzą do wniosku, że coraz więcej lekarstw na rzadkie choroby należy szukać w lasach deszczowych.
4 o lasach t. można powiedzieć leśna spiżarnia, ponieważ w tych obszarach gdzie te lasy rosną pada prawie codziennie deszcz, a rośliny magazynują wodę tak jak spiżarnia.
5 Skutki wycinania lasów są takie, że flora i fauna wymiera.
6 ludzie z lasów na ogół są dzicy mają odmienne języki i obyczaje od ,mieszczuchów'' żyją bardzo prymitywnie i nie są wyształceni
7 można budować rezerwaty, sadzić drzewa, nie zanieczyszczać powietrza
2 5 2
2010-03-26T16:41:11+01:00
1. Lasy deszczowe zajmują tylko niewielką część dawnych terenów. Codziennie są wycinane lub wypalane przez ludzi.

Ciekawostka - W ciągu jednej minuty ginie ok. 400m2 tych lasów, co odpowiada około 60 boiskom piłkarskim, a przez rok obszar ten staje się równy powierzchni Wielkiej Brytanii.

Wiele lasów wykarczowano już przed wiekami, aby umożliwić rozwój rolnictwa i sadownictwa.
Dziś lasy niszczy się z potrzeby zysku lub z konieczności przetrwania. Ludność w tropikach jest bardzo biedna. Tereny lasów przez nich wypalonych idzie pod uprawę - robią to aby przeżyć.

2.

3.iście z rodzaju Aspilia , podobne do naszego słonecznika(po jej zjedzeniu szympansy wracały do zdrowia, również ludzie z tamtych plemion je jedli, gdy mieli problemy z żołądkiem - wywołane przez pasożyty).Analiza chemiczna rośliny wykazała, że jej liście zawierają substancje działające przeciwpasożytniczo. To lekarstwo można również zastosować na terapii leczenia niektórych nowotworów.

4.

5. Skutki wycinania lasów:
- wraz z wycinką lasów giną zwierzęta zamieszkujące te tereny,
-osuszenie bagien namorzynowych,

6.Lasy te były zamieszkiwane przez wiele rdzennych grup ludności. Wiele z nich zostało zmuszonych do zmiany stylu życia. Dziś niewiele grup żyje w tradycyjny sposób.
W Amazonii - amazońscy Indianie również nie żyją w taki sposób jak ich prapraojcowie ( podróżują do pobliskich miasteczek).
My możemy się wiele od nich nauczyć w kwestii lasów deszczowych.

7. Ograniczyć wycinkę lasów (wycinka selektywna), stworzyć parki narodowe (jeżeli to możliwe), zakaz importu towarów wytwarzanych ze szkodą dla jego zasobów,
1 5 1