Wymienione poniżej substancje podziel na elektrolity i nieelektrolity.
C6H12O6 Na2SO4 Ba(OH)2 H2SO3 CH3OH PbSO4 HNO3 CH3COOH C8H18 NH3 AlCl3 SiO2 Fe(NO3)3
Elektrolity podziel na mocne i słabe oraz podaj równania reakcji dysocjacji tych związków.


Bardzo proszę o pomoc !
Potrzebne na jutro !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:41:35+01:00
Odpowiedź w załączniku

Pozdrawiam ;-DDDDDDDDDD