Napisz nazwy i wzory: sumaryczne i półstrukturalne alkoholi, których cząsteczki zawierają:
a) 9 atomów węgla - wzór sumaryczny _______1_________,
wzór półstruktularny:_____2_________, nazwa __3____.
b) 15 atomów wodoru w grupie alkilowej - wzór sumaryczny:___________4______,
wzór półstrukturalny: __________5_______, nazwa______6___
c) 10 atomów wodoru - wzór sumaryczny:__________7_______,
wzór półstrukturalny: _____________8____, nazwa_____9____
d) tyle atomów węgla, ile znajduje się w 2 cząsteczkach propynu - wzór sumaryczny: ______10_______
wzór półstrukturalny: _____________11____, nazwa__12_______
e) taka liczbę atomó wodoru która jest równa różnicy liczby atomów wodoru w cząsteczce aktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu - wzór sumaryczny: ____13________
wzór półstrukturalny:______14_____
nazwa:_______15______

Pomóżcie to na jutro!!! Dam naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T23:47:41+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 9 atomów węgla -
wzór sumaryczny: C9H19OH
wzór półstrukt.: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
nazwa: nonanol

b) 15 atomów wodoru w grupie alkilowej
wzór sumaryczny: C7H15OH
wzór półstrukturalny: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
nazwa: heptanol

c) 10 atomów wodoru
wzór sumaryczny: C4H9OH
wzór półstrukturalny: CH3-CH2-CH2-CH2-OH
nazwa: butanol

d) tyle atomów węgla, ile znajduje się w 2 cząsteczkach propynu
wzór sumaryczny: C6H13OH
wzór półstrukturalny: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
nazwa: heksanol

e) taka liczbę atomó wodoru która jest równa różnicy liczby atomów wodoru w cząsteczce aktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu
wzór sumaryczny: C2H5OH
wzór półstrukturalny: CH3-CH2-OH
nazwa: etanol
5 2 5