1. Spotkało sie kilku znajomych. Każdy witał sie z każdym przez podanie ręki. Nastąpiło 10 powitań. Ilu znajomych sie spotkało?

2.Rozwiąż rownanie 4x³-6x²+2= 0

3. Wysokośc ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 6cm i stanowi 3/2 długości krawędzi podstawy.
a) oblicz miare kata nachylenia ściany bocznej do podstawy.
b) oblicz objetosc ostrosłupa

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:51:35+01:00
1) spotkało się 5 znajomych

2)
4x³-6x²+2=0
x²(4x-6)+2=0
x²= -2 lub 4x-6= -2
x≠D 4x=4
x=1
2 1 2