bizancium


1. w jaki sposub doszło do powstania i rozwoju państwa biazantyckiego


2. jaką role w tym państwie odgrywał konstantynopol.
dla czego przez wiele wieków pozostał miastem nie zdobytym i budzonym zachwyt3. wymień najwarzniejsze kultury tego państwa.4. wyjaśnij na czym polega różnica między kościołem wschodnich i zachodnich

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T01:20:35+01:00
1. w jaki sposub doszło do powstania i rozwoju państwa biazantyckiego

leżało ono na granicy kontynentów europejskiego i azjatyckiego.W pobliżu Bizancjum przebiegały wielkie szlaki handlowe .Kupcy podróżowali drogą lądową z Europy do Azji .Przez cieśninę Bosfor przepływali statkami z Morza śródziemnego na Morze Czarne.Musieli wznośić za to opłatę do skarbca Bizancjum .Dzięku temu miasto rozbudowało się i stawało coraz bogatsze.

4. wyjaśnij na czym polega różnica między kościołem
wschodnich i zachodnich

Chrześcijaństwo różniło się językiem w którym modlono się i odprawiano nabożeństwa.Na zachodzie dominowała łacina.W bizancium i w sąsiadujących z nim krajach uzywano języka greckiego.

2. jaką role w tym państwie odgrywał konstantynopol.

W 330r cesarz Konstantyn Wielki przeniósł do Bizancjum stolicę państwa rzymskiego.Na cześć tego władcy zmieniono nazwę miasta
na Konstantynopol.Po podziale cesarstwa w 395r Rzym pozostał stolicą zachodniej części państwa.W Konstantynopolu zaś zamieszkał cesarz wschodniorzymski.Jego królestwo historycy określają mianem cesarstwa bizantyńskiego lub po prostu Bizancjum.

a)dla czego przez wiele wieków pozostał miastem
nie zdobytym i budzonym zachwyt

Największy obszar w swoich dziejach Bizancjum osiągneło w 6w.za panowania Justyniana1.Udało się jego wojskom odzyskać częśc posiadlosci rzymskich w Europie zachodniej (w tym Itali)i północnej Afryce..Wprowadził on wiele reform ,które wzmocniły państwo .Dbał o rozwój i upiększanie miast
.Z jego rozkazu wybudowano liczne drogi,mosty,akweduty.Kazał on wznieść w Konstantynopolu wspaniały kościół Mądrości Bożej .W konstantynopolu budowano również hipodromy.Byly to tory wyscigowe rydwanow konnych.


1 5 1