W Klasie piątej jest 30 uczniów, którzy otrzymali z matematyki następujące stopnie za pierwszy semestr: bardzo dobry - 0,2 uczniów, dobry - 0,3 uczniów, dostateczny - o,4 uczniów, a reszta uczniów otrzymała stopień dopuszczający.
a) Jaka część wszystkich uczniów klasy piątej otrzymała nstopień dopuszczający?
b)Ilu uczniów otrzymało stopień bardzo dobry, dobry, dostateczny, a ilu dopuszczający? Plisss pomóżcie;p

2

Odpowiedzi

2010-03-23T19:20:48+01:00
Dopuszczajacych- 7/10
bardzo dobrych 1/15
dobrych 1/10
dostateczny 2/15
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:23:43+01:00
A) 1-0,2-0,3-0,4= 0,1
b) Bardzo dobra: 30*0,2=6
Dobry: 30*0,3= 9
Dostateczny: 30*0,4=12
Dopuszczający: 30*0,1= 3
3 4 3