Nazwi wyrazenia6*3x+15 i oblicz jegowartosc x= -2

napisz wyrazenie róznicy lidzbya i lidzby5b

oblicz wartosc wyrazenia -2(x-3ydlax=14 y=-2

doprowadzwyrazenie do najprostrzej postaci (4x-2y+1)- (6x-5y+3)

przedstaw wyrazenie 9-27y+18x w postaci iloczynu

z pewnej miejscowosci wychehały wprzeciwne kierunkach2 autobusy pierwsz autobus jehał z predkoscia xkm/h a drugi z predkoscia ykm/h wieksza niz pierwszyjakabyłaodległosć miedzy autobusami po 3 godzinach? odpowiedz zapisz wpostaci iloczynu

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:27:00+01:00
Ad 1.

6 * 3 * (-2) + 15 = 6 * (-6) + 15 = -36 + 15 = 21


Ad 2.

a - 5b

Ad 3.

-2 ( 14 - 3 * (-2) ) = -2 * (14 + 6) = -2 * 20 = -40

Ad 4.

( 4x - 2y + 1) - ( 6x + 5y + 3 ) = 4x - 2y +1 - 6x - 5y - 3 = -2x - 7y -2

Ad5.

9 ( 1 - 3y +2x)