Odpowiedz na pytania:
1.powtórne przyjście chrystusa w chwale -na 7 liter
2.w starym testamencie siódmy dzień tygodnia ,dzień odpoczynku dla ludzi i zwierząt- na 6 liter
3.brat Marty z Betanii-na 6 liter
4.tam urodził sie i wychował sw.Paweł- na 4 litery
5.ugrupowanie żydów separujących się od grzeszników i izraelitów nie wykazujących zbyt gorliwości kultowej-na 10 liter

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T19:31:56+01:00
1. Paruzja - powtórne przyjście chrystusa w chwale
2. sobota
3. Łazarz
4. Tars
5. Antysemizm