1.Pole powierzchni ostrosłupa którego podstawą jest kwadrat wynosi 88 cm kwadratowych jaka jest długość krawędzi podstawy jesli pole powierzchni bocznej wynosi 72 cm kwadratowe.

2.oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego w którym krawędż podstawy ma długość 6 cm a wysokość ściany bocznej wynosi 11 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:46:11+01:00
1. 88cm kwadratowych - 72 cm kwadratowe = pole podstawy
88cm kwadratowych - 72 cm kwadratowe = 16cm kwadratowych
16cm kwadroatowych : 2 = 8 cm

Odp. Długość krawędzi podstawy w tym ostrosłupie wynosi 8 cm

2. Pp = a * a
Pp = 6*6
Pp= 36 cm kwadratowych

P jednego boku = 1/2 * a * h
P jednego boku = 1/2 * 6 * 11
P jednego boku = 3* 11
P jednego boku = 33cm kwadratowe

P całkowite = Pp + ( 4* P jednego boku )
P całkowite= 36 + (4*33)
P całkowite= 36+ 132
P całkowite= 168 cm kwadratowych

Odp. Pole powierzchni całkowitej w danym ostaoslupie wynosi 168 cm kawadratowe
1 5 1