Pionowo do góry
rzucono kamień o masie 0.2kg nadając mu szybkość
początkową 15m/s.Oblicz:
a]wartość energii
kinetycznej w momencie wyrzucenia
b]maksymalną wysokość na jaką wzniesie się kamień
c]energię kinetyczną, potencjalną i całkowitą w połowie największej wyskości

1

Odpowiedzi

2009-10-28T21:15:32+01:00
A) E= mv²/2
E= 0,2kg * 15²/2
E= 0,2 * 225/2
E= 45/2
E= 22,5J