1.W których regionach Polski występują duże powierzchnie leśnie?
2.Uzupełnij tekst z wyrażeniami z ramki

30%,lubuskie,pomorskie,lasy,podkarpackie,lęgi,grądy,bory,świerki,torfowiska,połoniny,hale,żubry,kozice,świstaki,bobry,rysie,niedźwiedzie,Bieszczady,sosny

Najrozleglejszym zbiorowiskiem roślinnym w Polsce są1....... Zajmują one około2......powierzchni kraju.Najwiekszą lesistością cechują się województwa3....... Wśród lasów w Polsce dominują4...... i 5...... Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują6...... i 7...... W lasach porastających niziny powszechnie występującymi drzewami są8......, zaś w lasach górskich9...... Wysoko w górach znajdują się naturalne zbiorowiska roślin trawiastych, zwane10...... i 11........ Połoniny występują w12 ....... We wschodniej Polsce powszechne są13....... Chronionymi zwierzętami w naszym kraju są14.......

2

Odpowiedzi

2009-10-28T20:08:56+01:00
1) Duże powierzchnie leśne znajdują się:
a) na pojezierzu zachodniopomorskim
b) na pojezierzu wschodniopomorskim
c) na pojezierzu południowopomorskim
d) w dolinie dolnej Wisły
e) na pojezierzu Iławskim
f) na pojezierzu Chełmińsko- Dobrzyńskim
g) w pradolinie Toruńsko- Eberswaldzkiej
h) na pojezierzu Wielkopolsko- Kujawskim
i) w pradolinie Warciańsko- Odrzańskim
j) na pojezierzu Leszczyńskim
k) na wzniesieniu Zielonogórskim

2) 1.Bieszczady
2.30%
3.podkarpackie
4.bory
5.lasy
6.pomorskie
7. lubuskie
8.sosny
9.świerki
10.torfowiskami
11.połoninami
12.
13.
14.żubry, świstaki, kozice, niedźwiedzie, rysie, bobry
2009-10-28T20:35:58+01:00
Duże powierzchnie leśne występują w województwach: Lubuskie (48,7%), Podkarpackie (36,5%), Pomorskie (35,8%), Zachodnio-Pomorskie (34,7%)

Najrozleglejszym zbiorowiskiem roślinnym w Polsce są lasy. Zajmują one około 30% powierzchni kraju.Najwiekszą lesistością cechują się województwa: lubuskie, pomorskie,podkarpackie Wśród lasów w Polsce dominują bory i grądy . Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują lęgi i torfowiska W lasach porastających niziny powszechnie występującymi drzewami są sosny, zaś w lasach górskich świerki Wysoko w górach znajdują się naturalne zbiorowiska roślin trawiastych, zwane połoniny ihale Połoniny występują w Bieszczadach. We wschodniej Polsce powszechne są rysie Chronionymi zwierzętami w naszym kraju są żubry, bobry, świstaki,kozice,niedźwiedzie