Rozwiąż nierówność: 3x-2(x-2)≥ 3(x-4)-2(2-3x)

a) wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań
b) ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zioru rozwiązań?
c) podaj najmniejszą liczbę parzystą, która nie spełnia tej równości.

Proszę o szybkie odp.!;)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:35:00+01:00
3x-2x+4>=3x-12-4+6x
x-3x-6x>=-16-4
-8x>=-20 /:(-8)
x<=20/8
x<= 2,5
a)0, 1, 2
b) -2, -2, 0,1,2
c)4