Co to jest podmiot?
Co to jest orzeczenie?
Podaj zasady pisowni ó u ż rz
Rozwiąż zagadki dotyczące zwierząt
Mówią o nim,żw ze strachu ciągle chowa głowe w piachu, więc opinię ma mazgaja chć znośi najwieksze jaja

Co roku o tej samej porze wybiera się za moze.Ico roku słowo daję, na zimę z nami zostaje.


Wymyśl podobne zagadki dotyczące ludz.roślin i zwierząd
Postaraj się nie drać ich z netu.Wielkie dzięki

3

Odpowiedzi

2010-03-23T19:32:32+01:00
Pierwsza zagadka dotyczące zwierząt to struś
drugie zwierzę to bocian
1 5 1
2010-03-23T19:33:37+01:00
Podmiot to jest rzeczwonik odpowiada na te same pytania
orzeczenie to jest czasownik który odpowiada na te same pytania
struś
Sójka
drapie choć nie szczeka lubi chodzić po płotach czy wiesz już kto to taki??
2 3 2
2010-03-23T19:44:46+01:00
Podmiot - część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem

Orzeczenie - w składni jest to część zdania, która opisuje czynność podmiotu.

Zasada pisowni wyrazów:
a) z ,,u"
• ,,u" piszemy w zakończeniach rzeczowników: un, unek, uszek, uch, usia, us, uszka itp.
• ,,u" piszemy w czasownikach zakończonych na: uj, ujesz, uje itp.
• ,,u" piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, pruję, snuję.

b) z ,,ó"
• Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
• Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ów, np.: Opatów,
chłopców itp.
• Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówka, np.: łamigłówka, pocztówka, złotówka

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.

• Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówna, np.: Nowakówna, Kucówna itp.
• Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie,ówdzie

c) z ,,rz"
• Rz piszemy, gdy w wyrazach wymienia się na r, np.:
rowerzysta - rower,
na komputerze - komputer,
dworzec - dworca.
• Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: arz, erz, mierz, mistrz
• Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.:
brzeg, brzoza,
przebój, sprzedawca,
drzewo, modrzew,
trzeba, patrzeć,
grzyb, pielgrzym,
chrzan, chrząszcz,
spojrzeć, ujrzeć,
wrzesień, wrzeciono.

Wyjątki:
• wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,
• w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy, np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy

d) z ,,ż"
• Ż piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h, z, ź, s np.:
książka - księga,
wstążka - wstęga,
mosiężny - mosiądz,
pieniążek - pieniądz,
drużyna - druh,
watażka - wataha,
• Ż piszemy w wyrazach zakończonych na: - aż, - eż np.:
pejzaż, witraż, młodzież, odzież.
• Ż piszemy po literach: l, ł, r, n, np.:
lżej, ulżyć,
małże, małżeństwo,
rżysko, rżenie,
rewanż, oranżada.

1. struś
2.sójka

liczę na naj ;*

1 3 1