1.Jaka jest gęstość procentowa tlenku węgla (IV)?
2.Jaką rolę odgrywa tlenek węgla)IV) w życiu roślin?
3.Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
4.Jakie czynniki są niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy?
5.W jaki sposób tlenek węgla (IV) dostaje się do atmosfery?
6.W jaki sposób tlenek węgla(IV) jest usuwany z atmosfery?

1

Odpowiedzi

2009-10-28T19:55:03+01:00
1. 0,04 %, ale jest składnikiem zmiennym powietrza.
2. Rośliny pobierajągo do procesu fotosyntezy.
3. Substraty: tlenek węgla, woda (H2O), energia słoneczna.
Produkty: glukoza i tlen (O).
4. Natężenie światła, ilość tlenku węgla, ilość wody, temperatura.
5. Źródła naturalne: erupcje wulkanów, naturalne pożary roślin, niewielką jego ilość produkują organizmy żywe.
Źródła na skutek działalności człowieka: większość wysokotemperaturowych procesów technologicznych (przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny), spaliny samochcodowe.
6. Część pobierają rośliny do procesu fotosyntezy,
Mechanizm samooczyszczania się atmosfery:
2CO + O2 → en. UV → 2CO2.