Odpowiedzi

2010-03-23T23:24:53+01:00
1
wojna polsko-rosyjska
- walki o władze w państwie (Roman Dmowski i Józef Piłsudski)
- przegrana w plebiscycie na Warmii i Mazurach
- walki z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę
- kryzys gospodarczy na świecie
- powstania na Śląsku

2
Rozpoczęta w 1922 roku budowa portu w Gdyni spowodowała konieczność odpowiedniego zabezpieczenia p.pożarowego nowopowstających obiektów portowych. Pierwszą strażą pożarną powstałą na terenie Portu Gdynia była Ochotnicza Straż Pożarna powstała przy warsztatach mechanicznych Urzędu Morskiego, która na przełomie lat 1929/1930 została przekształcona w Portową Straż Pożarną.

Jednostka ta składała się początkowo z trzech a następnie pięciu sekcji gaśniczych i specjalnych. Działalność straży, podobnie jak obecnie posiadała dwa zasadnicze kierunki, prowadzono akcję profilaktyczną i interwencyjną.
2 4 2