Odpowiedzi

2010-03-23T19:36:13+01:00
Zad.14.
A) X+5=10 / -5
x=5
B) 2X+3=15 /-3
2x= 12 / :2
x=6
C)5X+13=23 / -13
5x=10 / :5
x=2
D)3X + 11=41 / -11
3x=30 / :3
x=10
E) -X +2=8/-2
-x=6 / : (-1)
x=-6
F) -X +5=-2 / -5
-x= -7 / :(-1)
x=7
G) -2X-7=8 / +7
-2x=15 / : (-2)
x=-7,5
H) -5X+3=-12 / -3
-5x=-15 / : (-5)
x=3


liczę na naj :)
2010-03-23T19:37:03+01:00
A) X+5=10
x=10-5
x=5
B) 2X+3=15
2x=15-3
2x=12|:2
x=6
C)5X+13=23
5x=23-13
5x=10|:5
x=2
D)3X + 11=41
3x=41-11
3x=30|:3
x=10
E) -X +2=8
-x=8-2
-x=6
x=-6
F) -X +5=-2
-x=-2-5
-x=-7
x=7
G) -2X-7=8
-2x=8+7
-2x=15|:(-2)
x=-7,5Myślę że pomogłam i polecam się na przyszłość z takimi zadaniami :)
H) -5X+3=-12
2010-03-23T19:48:33+01:00
A) x+5=10
x=10-5
x=5
spr.
5+5=10
L=P
b) 2x+3=15
2x=15-3
2x=12
x=12 : 2
x=6
spr.
2*6+3=15
L=P
c) 5x+13=23
5x=23-13
5x=10
x=10 : 5
x=2
spr.
5*2+13=23
L=P
d) 3x + 11 = 41
3x=41-11
3x=30
x=30 : 3
x=10
spr.
3*10+11=41
L=P
E)-x + 2 = 8
nie wiem jak to zrobić
f) -x + 5 =-2
-x= -2 - 5
-x=-7
spr.
-7 +5=2
L=P
G) -2x - 7 = -8
-2x=7-8
-2x=-1
-2x= 0,5
spr. -2*0,5 - 7 = -8
mi się wydaj że to zadanie powienno być tak rozwiązane. z wynikiem (-8)
h) -5x + 3 = 12
tu chyba jest również źle podany wynik!
Pozdrawiam!