W klasie Piatej jest 30 uczniów.którzy otrzymali z matematyki nstepujace stopnie za pierwszy semestr:bardzo dobry- 0,2 wszystkich uczniów w tej klasie ,dobry0 0,3 uczniów,dostateczny-0,4 uczniów,a reszta uczniów otrzymała stopien dopuszczajacy

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:43:48+01:00
Bdb 0,2*30= 6 osób
db 0,3*30= 9 osób
dst 0,4*30= 12 osób

6+9+12=27
dop 30-27= 3 osoby

;)