Odpowiedzi

2010-03-23T20:26:32+01:00
„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” te słowa zostały wypowiedziane przez Jana Pawła II w czasie wizyty Papieża w Sejmie Rzeczpospolitej i skierowane do parlamentarzystów. Moim zdaniem te słowa brzmią jak przestroga i mają bardzo głębokie przesłanie. Obyśmy jako naród nie wpadli z „deszczu pod rynnę” czyli wyzwalając się z komunizmu nie wpadli w sidła totalitaryzmu. Aby rządzący naszym krajem nie nadużywali władzy i nie dążyli do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu. Aby ludzie przy władzy rządzili mądrze i mieli na uwadze dobro narodu, pamiętając o naszych przodkach i korzeniach, o języku ojczystym i tradycjach narodowych. Papież przypomniał, że Polska jest krajem chrześcijańskim i w naszą tradycję narodową jest wpisany znak krzyża, a zła demokracja może doprowadzić do życia bez zasad moralnych, przed czym Papież przestrzega. Dlatego jest potrzebna mądra demokracja w Polsce.
9 4 9