Napisz notatke na podstawie tych punktów:
1. niszczenie lasów deszczowych
2.raj utracony
3 .lekarstwa z lasów deszczowych
4.leśna spiżarnia
5. skutki wycinania lasów
6.ludzie lasów
7. co można zrobic aby nie dopuścić do upadku lasów?
POMÓŻCIE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-26T18:18:50+01:00
Ad.1
Ludzie od lat wycinają lasy deszczowe dla pozyskiwania surowca - drewna. Lasy te są również karczowane by móc na tych terenach uprawiać ziemię. W każdej minucie ginie ok 400m2 lasów deszczowych co odpowiada 60 boiskom, a przez rok obszar ten jest równy powierzchni Wielkiej Brytanii. Wielkim zagrożeniem są też pożary tychże lasów.
Ad.2
Lasy Deszczowe są, a w dużej mierze były skupiskami i schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Lasy Deszczowe Amazonii są nazywane "płucami świata". Jednak z każdą chwilą tracimy ten raj i trzeba się starać temu zapobiec.
Ad.3
Lasy Deszczowe to jedyna w swoim rodzaju naturalna apteka. Jedna czwarta leków pochodzi właśnie z tych lasów. Np.: Chinina - pomaga na malarię, Kurara - używana do zwiodczania mięśni, barwinek różowy (zawarte w nim alkaloidy uratowały życie wielu osobom chorym na białaczkę).
Ad.4
Z lasów tych pochodzi ogrmomna ilość tlenu. Rośnie tam wiele drzew owocowych, występuje mnóstwo zwierzyny, która zapewniała żywność wielu pierwotnym mieszkańcom tych ziem. Teraz też możnaby pozyskiwać z tych lasów leki i owoce.
Ad.5
Poprzez niszczenie lasów tropikalnych zabija się wiele zwierząt zabierając im miejsce do bytowania i schronienie. Drzewa z tych lasów pochłaniały dwutlenek węgla, a produkowały tlen w ten sposób oczyszczając powietrze i nie dopuszczając do tworzenia się efektu cieplarnianego(dwutlenek węgla jest jedną z jego przyczyn). Odgrywają ważną rolę w tworzeniu chmur zapewniając nam wodę i nie dopuszczają do wyschnięcia znacznej części ziemi.
Ad.6
Lasy dawniej zamieszkiwało wiele plemion. Ogromna ilość pierwotnych ich mieszkańców wyginęła właśnie z powodu wycinki lasów. Ci ludzie w całości żywili się z lasów. Brali lekarstwa z lasów, jedzenie z lasów. Gdy tylko biały człowiek zagarnął dla siebie te dobra naturalne i zniszczył je, plemiona te, będąc praktycznie bezbronne, musiały umrzeć.
Ad.7
Bogate kraje nawet całkowicie powstrzymały u siebie wycinkę lasów. Ale w np. Nigerii wycinanie lasów jest zupełnie niekontrolowane i może doprowadzić do zagłady lasów w tym kraju. My jako ludzie niedorośli niewiele możemy zrobić by to powstrzymać, ale to nie znaczy, że trzeba siedzieć z założonymi rękami. Można oszczędzać papier, wodę i inne rzeczy, a makulaturę oddawać do skupu. Wspierać różne instytucje czuwające nad bezpieczeństwem lasów, dawać innym przykład i namawiać ludzi do zachowywania dóbr naszej planety.
1 5 1