Podczas letnich wakacji Janek wybrał się ze swoim tatą na pieszą wędrówkę. Poniższy wykresprzedstawia, jaką drogę pokonali w czasie swojej wycieczki. Podczas marszruty mieli dwie godzinneprzerwy: pierwszą poświęcili na kąpiel w jeziorze, zaś drugą — na obiad.

1. O której godzinie rozpoczęli swoją wędrówkę?
A. o godzinie 11:00
B. o godzinie 9:00
C. o godzinie 10:00
D. o godzinie 14:00

2. W jakich godzinach kąpali się w jeziorze?
A. między 11:00 a 12:00
B. między 10:00 a 11:00
C. między 14:00 a 15:00
D. między 15:00 a 16:00

3. Między godziną 15:00 a 16:00 wędrowcy poruszali się ze stałą prędkością. Wynosiła ona:
A. 3 km/h
B. 16 km/h
C. 6 km/h
D. 3,2 km/h

4. Które zdanie jest fałszywe?
A. Podczas wycieczki Janek pokonał trasę długości 32 km.
B. Janek jadł obiad między godziną 14:00 a 15:00.
C. Między godziną 10:00 a 11:00 Janek przeszedł 18 km.
D. Wycieczka trwała 7 godzin.

_____WYKRES DO ZADAŃ W ZAŁĄCZNIKU.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:43:57+01:00