Przed wyjazdem na stypendium do miejscowości uniwersyteckiej w Anglii chcesz ubiegać się dodatkowo o szczególne warunki zakwaterowania i wyżywienia. Napisz list, w którym:
• przypomnisz, co zamierzasz studiować w Anglii i kiedy rozpoczynasz studia;
• określisz, jaki typ zakwaterowania byłby dla Ciebie najlepszy i dlaczego;
• podasz, w jakim punkcie tej miejscowości chciałabyś mieszkać i dlaczego;
• przedstawisz swoje prośby odnośnie wyżywienia.

Proszę o pomoc w napisaniu tego listu - po angielsku! To pilne!!
Minimum 120 słów!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:00:06+01:00
1.Mówi o klęsce.
2.Bawiono się w piaskownicy.
3.Już świta.