Rozwiaż chemograf, podaj nazwy substancji oznaczonych literami i napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi, określ typ reakcja
¹
magnez + A -------- tlenek magnezu
+
B
| D
|² ³ +
wodór + C ------- B + miedź
+ |
tlenek magnezu |4
siarczek miedzi (II)

1

Odpowiedzi

2009-10-28T20:24:34+01:00