Odpowiedzi

2010-03-23T19:46:20+01:00
Początkowo Mieszko II kontynuował politykę swego ojca Bolesława Chrobrego, dokonywał regularnych najazdów na Saksonię. Polityka ta załamała się w 1031 roku, kiedy to na Polskę najechał cesarz Konrad II i jednocześnie książę Rusi Jarosław Mądry wtedy to od Polski odpadły Łużyce i Milsko na rzecz Niemiec, oraz Grody Czerwińskie na rzecz Rusi. W 1031 roku doszło do kryzysu wewnątrz państwa przeciwko Mieszkowi wystąpił jego brat Bezprym.
Mieszko musiał uciekać z kraju, władzę przejął Bezprym. Odesłał insygnia władzy królewskiej cesarzowi, tym samym zrezygnował z prowadzenia samodzielnej polityki. W 1031 roku zmarł Bezprym, co pozwoliło Mieszkowi powrócić, musiał zgodzić się na oddanie władzy swojemu bratu Ottonowi oraz podział kraju. W 1033 roku zmarł Otton wtedy to pełnie władzy przejął Mieszko II i ponownie zjednoczył kraj.
Zmarł w 1034 roku.
6 3 6