Pan Tadeusz

1. Gdzie rozgrywa się akcja Pana Tadeusza.
2. Wypisz przedstawicieli rodu Sopliców.
3. Wypisz przedstawicieli rodu Horeszków.
4. Wskaż tych bohaterów Pana Tadeusza , którzy mogą byś przykładami osób lubujących się w zachodnich modach i światowym życiu.
5. Odwołując się do zamieszczonej w księdze X wypowiedzi księdza Robaka, powiedz, jakie stosunki łączyły Jacka Soplicę ze Stolnikiem Horeszką. Czy z obu stron miały one charakter bezinteresowny? Uzasadnij odpowiedź.
6.Na podstawie wypowiedzi umierającego Jacka Soplicy zapisz w punktach istotne momenty z jego biografii.
7. Wyjaśnij pojęcie występujące w podtytule poematu : zajazd.

Potrzebuję to na dzisiaj. Proszę, pomóżcie! (:

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:55:17+01:00
1. Akcja Pana Tadeusza rozgrywa się w Soplicowie.
2.Jacek Spolica, Sędzia Soplica, Tadeusz Soplica
3.Hrabia Horeszko, Stolnik Horeszko, Zosia Horeszkówna
7.Zajazd - sposób wykonywania wyroku sądowego, wobec słabości władzy wykonawczej I Rzeczpospolitej , stał się sposobem dochodzenia praw przez szlachtę.