Zad.1 Suma 2 i trzy czwarte + 3 i pięć ósmych jest:
A.mniejsza od 5 B.większa od 5,ale mniejsza od 6. C.Większa od 6,ale mniejsza od 6 i jedna druga D.Większa od 6 i jedna druga
Zad.2Różnica ułamków trzy piąte - jedna szósta jest równa
A dwie pierwsze B.dwie jedenaste C.dwie trzydzieste D.trzynaście trydziestych
Zad.3 Różnica ułamków osiem dziewiątych - jedna trzydziesta szósta jest:
A.mniejsza od jednej czwartej
B.Większa od jednej czwartej,ale mniejszej od jednej drugiej
C.Większa od jednej drugiej ,ale mniejszej od trzech czwartych
D.większa od trech czwartych
Prosze o zapisanie obliczeń z góry dzięki!

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:55:54+01:00
Zad 1. odp: C 2 3/4 + 3 5/8= 2 6/8+ 3 5/8= 5 11/8= 6 3/8
zad 2. odp: D3/5-1/6= 18/30-5/30=13/30
zad 3. odp: A 8/9-1/36= 32/36-1/36= 31/36