Odpowiedzi

2010-03-23T19:56:01+01:00
Dane:
m1 = 0,3 kg
T1 = 90 C
m2 = 0,2 kg
T2 = 20 C


Szukane:
Tk = ?


Rozwiązanie:
Korzystamy z zasad bilansu cieplnego:
ilość ciepła pobranego (pobierana woda zimna) = ilości ciepła oddanego (woda ciepła)

Q = m *cw *deltaT

Q1 = Q2

m1 *cw*delta T1 = m2*cw*delta T2
m1 *delta T1 = m2 *delta T2
delta T1 = T1 - T3
delta T2 = T3 - T2

podstawiamy dane do wzoru
0,3 kg* (90C- T3) = 0,2 kg *(T3 - 20C)
27 kg *C - 0,3 kg*T3= 0,2*T3 - 4kg*C
27 kg *C + 4kg*C = 0,2 kg*T3 + 0,3KG T3
31 kg*C= 0,5 kg*T3

i otrzymujemy
Tk = 62 C

Odp. Temperatura końcowa wynosi 62 stopnie Celsjusza
1 5 1