Hej, czy mógłby mi ktoś przetłumaczyć ten tekst na język niemiecki w czasie Perfekt?
"Mój weekend zaczyna sie już w piątek popołudniu. Gdy/kiedy wrócę ze szkoły, wypoczywam i oglądam telewizje. W piątek czasami robie zakupy z moimi rodzicami. W sobotę robię dużo różnych rzeczy. Rano jem śniadanie i oglądam telewizje. W południe robię porządki w moim pokoju, odkurzam i ścieram kurze. Póżniej rozwiązuję moje zadania domowe i piszę wypracowania. Potem spotykam się z moimi przyjaciółmi i idziemy razem do kina albo na kręgle. Wieczorem serfuje po internecie i słucham muzyki. W niedziele rano idę do kościoła. Po kościele jem obiad z moją rodziną. Potem uczę sie. Wieczorami idę zawsze na spacer z moim psem. Podczas weekendu najchętniej leniuchuje a nie lubie sprzątać. Moim ulubionym zajęciem są spotkania z moimi przyjaciółmi."

3

Odpowiedzi

2009-10-28T19:49:44+01:00
"My weekend begins on Friday afternoon. If / when I get back from school, relax and watch television. On Friday, sometimes I am doing shopping with my parents. On Saturday I'm doing a lot of different things. In the morning I eat breakfast and watch TV. At noon, I'm doing cleanup in my room, vacuuming and rubs chicken. Then we have to solve my homework and writing composition. Then I meet with my friends and go together to the cinema or bowling. In the evening, surfing the web and listen to the music. On Sunday morning I go to church. After church, I eat dinner with my family. Then I teach in August. In the evenings, always go for a walk with my dog. leniuchuje preferably during the weekend and I like not clean. My favorite pastime is meeting with my friends. "
2009-10-28T19:49:56+01:00
Mein Wochenende beginnt am Freitag Nachmittag. Falls / wenn ich aus der Schule zurück, entspannen und fernsehen. Am Freitag, manchmal habe ich einkaufen mit meinen Eltern. Am Samstag habe ich eine Menge andere Dinge mache. Am Morgen frühstücken und fernsehen. Am Mittag tue ich in mein Zimmer reinigen, Staubsaugen und reibt Huhn. Dann löst meine Hausaufgaben und Schreiben Zusammensetzung. Dann habe ich mit meinen Freunden zu treffen und gehen zusammen ins Kino oder Bowling. In den Abend, im Internet surfen und Musik hören. Am Sonntag Morgen gehe ich in die Kirche. Nach der Kirche, beim Abendessen mit meiner Familie. Dann habe ich lernen können. In den Abenden, immer einen Spaziergang mit meinem Hund. Während des Wochenendes am leniuchuje und ich weiß nicht wie Reinigung. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Treffen mit meinen Freunden
1 5 1
2009-10-28T19:53:20+01:00
Mein Wochenende fängt schon am Freitag einem Nachmittag mit sie an. Wenn / wenn ich werde zurückkehren mit der Schule, ich erhole mich und fernsehe. Am Freitag manchmal robie Einkäufe mit mein Erzeugern. Ich am Samstag mache viel verschiedene Sachen. Ich morgens esse ein Frühstück und fernsehe. Ich mache am Mittag Ordnungen in meinem Zimmer, ich staubsauge und aufreibe einen Hahn. Ich Póżniej löse meine Hausaufgabe und schreibe einen Aufsatz. Ich dann treffe mich mit mein Freunden und wir gehen gemeinsam in das Kino oder auf den Kegeln. Er einen Abend serfuje nach dem Internet und ich höre einer Musik. Ich gehe an den Sonntagen morgens in die Kirche. Ich nach der Kirche esse zu dem Mittag mit meiner Familie. Ich dann lehre sie. Ich Abende immer gehen spazieren mit meinem Hund. Er faulenzt während des Wochenendes liebsten und nicht lubie räumen auf. Eines Treffens meine beliebte Einnahme ist mit mein Freunden.