1.Dokończ zdanie
Zapłodnieniem nazywamy.........................
2.Jaką funkcję pełnią kanały półkoliste znajdujące się w uchu wewnętrznym????
3.Jakie funkcje pełnią wymienione elementy uchaWodbieraniu przez człowieka dźwięku:
a błona bębenkowa
b Ostatnia kostka słuchowa
c ślimak w uchu wewnętrznym
d mózg

2

Odpowiedzi

2010-03-23T20:01:19+01:00
1.
Zapłodnieniem nazywamy poczęcie,
2.
Przewody półkoliste wypełnione są śródchłonką, której ruch spowodowany obrotem głowy (wskutek siły bezwładności) podrażnia włoski powodując pobudzenie komórek nerwowych, pozwalając zachować równowagę.
3.
a) BŁONA BĘBENKOWA - błona koloru perłowoszarego oddzielająca przewód słuchowy zewnętrzny od ucha środkowego. Fale dźwiękowe dochodzące do błony częściowo się odbijają a pozostała część wprowadza błonę bębenkową w drgania, które są następnie przenoszone na łańcuszek kosteczek słuchowych (młoteczek, kowadełko i strzemiączko) trafiając ostatecznie na okienko owalne a dalej do ślimaka.
b) OSTATNIA KOSTKA SŁUCHOWA - Obecność kostki słuchowej umożliwia odbieranie dźwięków w warunkach lądowych.
c) ŚLIMAK -
12 3 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:06:17+01:00
1.Połączenie się plemnika z komórką jajową.
2.Kanały półkoliste informuje ciało o położeniu organizmu, np. czy leży czy stoi.
3.
a) wprawiana jest w drgania przez fale głosowe
b)przenoszą fale akustyczne (dźwiękowe) z błony bębenkowej do ucha wewnętrznego.
c)odbieranie drgań cieczy wzbudzanie impulsów nerwowych, które nerwem słuchowym biegną do ośrodka słuchu.
d) Kojarzenie , ruch , wzrok , słuch , mowa.

25 4 25