1. Oblicz ile gramów wody neleży dolać do 150 g 10-procentowego octu, aby otrzymać roztwór 4-procentowy?

2. W jaki sposób można sprawdzić czy kwas stearynowy jest związkiem nasyconym?

3. uzupełnij równania reakcji. Dobierz wpółczynniki.
a) ...+5O2 --> 4CO2 + 4H2O
b) ...C2H5COOH + ... --> ...CO2 + ...H

4. Zapisz w postaci cząsteczkowej jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętniania, której produktem jest octan potasu.

5. Napisz wpostaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.
a) reakcja kwasu octowego z sodem
b) reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym

1

Odpowiedzi

2012-07-30T13:04:29+02:00

zad.1

mr₁=150g

Cp₁=10%

Cp₂=4%

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms₁=10%*150g/100%

ms₁=15g

 

ms₂=ms₁=15g

Cp₂=4%

mr₂=?

mw=?

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:Cp

mr=ms*100%/Cp

 

mr₂=15g*100%/4%

mr₂=375g

 

mw=mr₂-mr₁

mw=375g-150g

mw=225g

 

 

zad.2

Poddać go działaniu wody bromowej lub roztworu nadmanganianu potasu - związki nienasycone odbarwią te roztwory, jednak kwas stearynowy jest związkiem nasyconym, więc nie zaobserwujemy żadnych zmian.

 

 

zad.3

\\a)\ C_3H_7COOH+5O_2-->4CO_2+4H_2O\\ b)\ 2C_2H_5COOH+7O_2-->6CO_2+6H_2O

 

 

zad.4

\\CH_3COOH+KOH-->CH_3COOK+H_2O\\ CH_3COO^- + H^+ + K^+ + OH^- -->CH_3COO^- + K^+ + H_2O\\ H^+ + OH^- -->H_2O

 

 

zad.5

\\a)\ 2CH_3COOH+2Na-->2CH_3COONa+H_2\uparrow\\ b)\ Al_2O_3+6HCOOH-->2(HCOO)_3Al+3H_2O