Odpowiedzi

2010-03-23T19:58:11+01:00
Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenia ma dwutlenek siarki( szacuje się że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych opadów) , tlenek azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą , ze źródeł naturalnych, na przykład wybuch wulkanów i pożary lasów, oraz są wynikiem ludzkiej działalności – powstają wskutek spalania paliw i procesów przemysłowych.

H2SO4
5 3 5