Odpowiedzi

2010-03-23T20:07:26+01:00
Może najpierw co to jest skala pH.

Skala pH- jest to skala służąca do pomiaru odczynu roztworu.
od 0 - 6 pH - odczyn kwasowy
7 pH - odczyn obojętny
od 6 - 14 pH - odczyn zasadowy


Jak się otrzymuje zasadę?
Zasady są to wodne roztwory wodorotlenków rozpuszczalne w wodzie. Dzielą się na kationy metali i aniony wodorotlenkowe.
25 4 25
2010-03-23T20:17:40+01:00
Zasady otrzymuje sie poprzez rozpuszenie metalu (np. sodu) w wodzie lub poprzez dodanie do tlenku zasadowego (czyli takiego tlenku z grupy 1 lub 2, np. tlenek sodu, potasu, wapnia) wody.

Można również otrzymać wodorotlenek działając na sól metalu cięzkiego (czyli np. siarczan (VI) miedzi (II)) mocnym wodorotlenkiem (to jest wodorotlenkiem sodu lub potasu). Powstaje wtedy wodorotlenek metalu ciężkiego (np miedzi) oraz sól metalu lekkiego.

skala pH jest to skala która służy nam do pomiaru odczynu roztworu
jezeli pH jest mniejsze od 7 - odczyn kwasowy
pH=7 odczyn obojetny
pH większe od 7 - odczyn zasadowy
32 2 32