POTRZEBNE NA JUTRRRRRRO! POMÓŻCIE...
1) Oblicz pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu o promieniu 1.
2) Oblicz obwód:
a) sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu 4cm,
b) OBLICZ OBWÓD KWADRATU WPISANEGO W OKRĄG O PROMIENIU 8 cm,
c) trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu2 cm

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:11:18+01:00
1) h=3
h=a√3/=3
a=2√3
P=(a²√3)/4 = 3√3

2)
a) Ob=4 *6 = 24cm
b) a = 8√2
Ob = 4 *8√2 = 32√2
c)a = 4√3
Ob= 12√3