Odpowiedzi

2010-03-23T20:02:54+01:00
Średniowiecze w Polsce trwa od XI w. W okresie od XI do połowy XII w rozwija się literatura ludowa, tradycyjna ( pieśni obrzędowe, legędy), oraz literatura religino-kościelna pisana wyłącznie w języku łacińskim (księgi liturgiczne, żywoty świętych, pieśni nabożne). W tym czasie pojawiają się także zapiski o charakterze świeckim, są to roczniki i kronika Glla Anonima. W II- gim okresie od połowy XIII w rozwija się już literatura świecka obok religijno-kościelne w języku polskim. Do najstarszych zabytków w języku polskim należą: Bogurodzica (XIII w ), Kazania Świętokrzyskie (koniec XIII w lub XIV w), Kazania Gnieznieńskie (koniec XIV w), Psałterz Floriański (przełom XIV i XVw), Biblia królowej Zofii (pierwsza połowa XV w ) ,kolędy, pieśni wielkanocne i misteria. Bogurodzica miała charakter kościelno-państwowy, śpiewano ją podczas ważniejszych uroczystości kościelnych jak również pod Grunwaldem i Warmią. W zakresie fleksji (odmiany) spotykamy wyrazy, które już wyszły z używania np. gospodzin (pan), bożyc (syn Boga), zbożny (bogaty), zwolna (wybrana), zyszczy (pozyska), spóści (ześlij), dzieła (dla), jąż (którą), jegoż (czego),przebył (bytowanie). W Bogurodzicy spotykamy formy różne od dzisiejszych np : Bogurodzica dziewica Maryja, a obecnie Bogurodzico dziewico Maryjo. Tryb rozkazujący miał końcówki "y" i "i" np. : spóści, raczy ,życzy (obecnie bez końcówki - spóść, racz).W fonetyce spotykamy różnice w takich wyrazach sławienia, e-o. W składni - np. Bogiem stawiena (przez Boga wstawiona). W II- gim okresie średniowiecza rozwija się także poezja świecka, w której znajdują odbicie konflikty klasowe między szlachtą, a chłopstwem (Satyra na leniwych chłopów), oraz między szlachtą, a mieszczaństwem (Pieśń o zamordowaniu J.Tęczyńskiego). Znajdujemy również uwagi na temat kulturalnego zachowania się w towarzystwie (O zachowaniu się przy stole wiersz Słoty.