Zad.32 str.184
Matematyka z plusem dla kl.1 ( nowe wydanie)

32.W trapezie o polu 18cm² wysokość jest równa 3cm, a jedna z podstaw jest o 5cm mniejsza od drugiej podstawy. Oblicz długość podstaw tego trapezu.

Ma ktoś zadanie 34 str.184????

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:14:48+01:00
X-jedna podstawa
x-5cm-druga podstawa

wzór
P=(a+b):2*h
a=x
b=x-5cm
h=3cm
P=18cm²

18cm²=(x+x-5cm):2*3cm
18cm²=(2x-5cm):2*3cm
18cm²=(x-2,5cm)*3cm
18cm²=3x-7,5cm
3x=18cm+7,5cm
3x=25,5cm/:3
x=8,5cm

x-5=
8,5cm-5cm=
3,5cm
odp.jedna podstawa ma 8,5cm,a druga 3,5cm
156 4 156